Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní knihovna

Založení místní knihovny se traduje k roku 1941. Tehdy ještě neměla knihovna stálé místo pro umístění knih.

Po válce se knihovna nadlouho přestěhovala do domu čp. 48 a staral se o ni stálý knihovník, pan Václav Vanžura.

Po čase byla knihovna přestěhována do budovy Místního národního výboru, domu čp. 112, který byl umístěn v zahradě vedle budoucí školky. Knihovna byla v té době také vybavena řadou knih poplatných tehdejší době. 

Další stěhování knihovny proběhlo v roce 2000, a to zároveň se stěhováním obecního úřadu na náves, do budovy čp. 160 pana Jaroslava Bolarta. V té době musel být z důvodů malého prostoru omezen knižní fond, někdteré knihy musely být vyřazeny. Došlo k vyřazení nadbytečných výtisků knih, které byly poplatné době před rokem 1989. Také byly vyřazeny poničené knihy a také knihy, které prakticky neopouštěly regály, protože si je nikdo nepůjčoval.

Stěhování knihovny ale ještě neskončilo. V roce 2004 začala rekonstrukce budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na návsi za účasti finanční podpory ze státního rozpočtu na novou knihovnu. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 2006 a knihovna byla zároveň vybavena novým nábytkem.

Stěhování knihovny nastalo začátkem roku 2007, v březnu bylo všechno dokončeno a knihovna mohla být otevřena.

V nové knihovně zůstalo i místo pro veřejný internet. Knihovna se stala informačním a společenským centrem v naší obci.

Momentálně nabízí knižní fond téměř 5000 knih, přičemž asi desetina jsou knihy pro děti a mládež. Dále najdete v naší knihovně současnou světovou i českou beletrii, literaturu faktů, psychologii, romány a čtyři periodika.

A ještě zmínka o všech, kteří se postupně o vzorné vedení naší knihovny starali:

Jak již bylo zmíněno, prvním dlouholetým knihovníkem byl pan Václav Vanžura. Po jeho úmrtí se starala o knihovnu jeho manželka. Po ní převzala knihovnu paní Jana Kischerová, následně paní Pravomila Michálková.

Od paní Pravomily Michálkové převzala žezlo knihovnice paní Petra Flasarová, která vykonává tuto činnost dosud.

A jaká je současnost v knihovně? 

 
Aktuální stav knížek je zhruba stejný jako před několika lety, přičemž zhruba 20 procent jsou knihy pro děti a zhruba stejné množství jsou knihy pro mládež.

Meziknihovní výpůjčky s knihovnou v Příbrami jsou dvakrát do roka po dvou souborech, to znamená 100 knížek na jaře a 100 na podzim.

Registrovaných čtenářů je v naší knihovně 106, z toho 58 dětí do 15 let, 18 čtenárů do 20 let a zbytek jsou dospělí.

Za vybrané příspěvky, které jsou symbolické nakupuje knihovnice nové knihy a dětské časopisy.
 
Asi dvakrát do měsíce je v knihovně pořádáno čtení pro děti z mateřinky, pokud je zájem. Pro větší děti je pořádáno občas noční čtení.

V knihovně se konají také dopolední jazykové kurzy pro dospělé a odpolední kurzy pro děti v rámci Leťánku.

Součástí vybavení knihovny je stále veřejný internet, nově také dětský koutek.
 
A co říci na závěr?
 
Snad jen to, že navzdory pesimistickým předpovědím, že knížky nikdo nebude číst a nahradí je internet a surfování na něm, je o knížky stále zájem. Přijďte se o tom přesvědčit sami, jste srdečně do knihovny zváni.
 
knihovnice Petra Flasarová